Doktorand

SLU  Skåne län, Sverige Publicerat: 27 Sep 2018

Doktorand, Odlarperspektiv på biomassa från halm och snabbväxande lövträd

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Undervisningen och forskningen inom institutionen bedrivs inom fyra ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och ingenjörsvetenskap. Institutionen består av ca 80 medarbetare.

Ökad biomassatillgång i praktiken – halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv

Lantbruket har möjlighet att bli en större leverantör av biomassa för energiändamål i framtiden med en växande biobaserad ekonomi. Trots ekonomiska förutsättningar säljer dock inte alla lantbrukare denna typen av råvara. Forskningsprojektet syftar till att 1/ undersöka lantbrukares syn på halm och snabbväxande lövträd som råvara för biomassaproduktion och hur denna inverkar på råvarutillgången samt 2/ ta fram en ändamålsenlig standard för kommunikation med lantbrukare angående leverans av biomassaråvara. Projektet som finansieras av Energimyndigheten och utförs i samarbete med LTH beskrivs här

Vi söker en starkt motiverad doktorand som ska a/ ställa samman och analysera information om råvarupotentialer och orsakssamband angående effekter av ökat uttag av biomassaråvara, b/ samla in nya data med hjälp av intervju- och enkätmetodik och analysera dessa data med statistik och maskininlärningsmetodik för att c/ revidera befintliga råvarupotentialer för halm och snabbväxande lövträd samt d/ ta fram en standard för ändamålsenlig kommunikation med lantbrukare angående leverans av biomassaråvara.

Kvalifikationer:
Projektet bedrivs på positivistisk grund och spänner över ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, teknologi, lantbruksvetenskap och miljövetenskap. Examen på avancerad nivå krävs i ett för tjänsten relevant ämne. Kunskaper inom flera relevanta ämnen samt statistik är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna arbeta både självständigt och i grupp samt kommunicera obehindrat i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Eftersom många externa kontakter ingår i arbetet kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:            
Alnarp

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Tillträde snarast.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2018-10-31.

DENNA BLANKETT ska fyllas i och bifogas din ansökan!

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Kristina Blennow
Professor
040-415230
kristina.blennow@slu.se

Ingrid Sarlöv-Herlin
Prefekt
+46 (0)40-415407
ingrid.sarlov-herlin@slu.se

Länk till den här sidan hos SLU

ANSÖK