Exportsäljare

NoroTec AB  Skåne län, Sverige Publicerat: 18 Sep 2019

Vi söker en exportsäljare till NoroTec AB, som vi förmodar har något förflutet som säljare och med erfarenheter från växtskydds- och växtnäringsbranschen.

Utbildningen ligger förmodligen också inom agronom- och lantmästarhållet.

Från direktförsäljning i Sverige övergår mer och mer av vår marknad till återförsäljare, men utomlands ser vi stora utvecklingsmöjligheter, dels på de marknader där vi redan finns, men även på en del obruten mark.

I pipeline ligger länder som Polen, Tyskland och Frankrike. Därför ligger språkkunskaper från dessa länder bra till, men är inget absolut krav då engelska fungerar bra nuförtiden även i dessa länder.

Tjänsten innebär en hel del resande och NoroTec har i dag kontor i Skurup.

Vi har ett nära samarbete med LMI AB Helsingborg, som också kan vara en lämplig stationeringsort. En exportsäljare behöver ju heller inte helt vara bunden till någon stationeringsort.

NoroTec AB tillverkar mikronäringsprodukter baserade på en formulering som patenterats världen över. Produkterna används både till bladbehandling och betning. Produkterna är kända för hög kvalitet och användarvänlighet enligt alla parametrar. All tillverkning och lagerhållning sker hos LMI AB i Helsingborg.

 

Läs mer på vår hemsida www.norotec.se

Ansökan skickas till: NoroTec AB, Södergatan 74, 274 34  Skurup eller mail@norotec.se

Frågor besvaras av VD Bo Isacsson, 0411-40660 eller 0705-540815, bosse@norotec.se