Kommunikationsansvarig

Svenskt Växtskydd  Sverige Publicerat: 22 Dec 2018

Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening. Föreningen består idag av åtta företag som levererar växtskyddsmedel på den svenska marknaden och verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd. Vi representerar våra medlemsföretag i branschgemensamma frågor som t.ex. marknadsföring och kontakter med politiker, myndigheter och media. Vi arbetar aktivt med frågor om säker hantering och användning av växtskyddsmedel och är remissinstans för frågor som rör växtskydd.

Vi erbjuder en mycket omväxlande tjänst som bl.a. innefattar omvärldsbevakning, möten med politiker mest i Sverige men även på EU-nivån, myndigheter, andra branschföreträdare, närliggande lantbruksorganisationer och media samt kontakter med branschorganisationerna i våra grannländer.

Du är också ansvarig för föreningens kommunikation och påverkansarbete samt delaktig i mötesverksamhet och externa kontakter i samråd med verksamhetsledaren och styrelsen. Du kommer att representera branschen i olika projekt, i referens- och arbetsgrupper och dialoger med andra organisationer och agrara nätverk.

Vi söker dig som är utåtriktad och kommunikativ. Du är drivande och självgående och trivs med att finnas i debatten. Du har hög integritet, är lojal och förtroendeskapande. Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning och god kunskap om svenskt lantbruk. Lämplig utbildningsbakgrund är lantmästare, agronom eller motsvarande utbildning. Det är en fördel om du har erfarenheter av kontakter och arbete med svenska myndigheter.

Tjänsten är placerad i Stockholm och innefattar visst resande, huvudsakligen inom Sverige men även internationellt. Du behärskar engelska i både tal och skrift.

Välkommen med din ansökan som sänder till:

Kajson Agri Konsult, Storkvägen 7, 274 33 Skurup eller via anna@kajson.se
Märk din ansökan ”Ref.nr. 376”

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta
ordf. Sören Pagh, tel. +45 408 351 24, verksamhetsledare Anders Normann, tel. 0705- 91 81 62 eller rekryteringskonsult Anna Kajson, tel. 0411- 45 733.