Platschef SLU Skara

SLU  Västra Götalands län, Sverige Publicerat: 1 Oct 2018

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-3351 Sök jobbet via denna länk.

SLUs verksamhet ligger centralt i Skara. Här forskar och utbildar SLU kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Profilområden inom forskning är animalieproduktion, djurvälfärd, precisionsodling och rådgivning. I Skara frodas samverkan med de gröna näringarna, regionalt, nationellt och internationellt. Två av SLU:s forskningsstationer, en för nöt- och lammköttsproduktion och en för markvetenskap och växtodling, sorterar under Skara campus. Verksamheterna på SLU i Skara tillhör flera av SLU:s fakulteter. I vissa fall utgör de en avdelning som tillhör en institution på annan ort. Som gemensam funktion för Skara finns en platschef med ansvar för koordinering och samverkan.

Arbetsuppgifter:

Platschefen är SLU:s representant på orten och koordinerar bl.a. SLU:s gemensamma campusfrågor. Samtidigt leder platschefen Skaras kansli som idag består av kompetensplattformen RådNu, Livsmedelskonsortiet Meny, samt administrativt stöd för orten. Kansliet utgörs av ca 15 personer. Arbetet kräver god kommunikation och samordning med avdelningar, institutioner, fakulteter och universitetsledning inom SLU.

Platschefen har en central roll i det regionala samarbetet och leder arbetet för den samlade gemensamma verksamheten i Skara. Organisatoriskt tillhör platschefen universitetsadministrationen och är därför direkt underställd universitetsdirektören. Platschefen ingår i den administrativa chefsgruppen med övriga i den administrativa ledningen för SLU så i platschefens roll ingår att stödja SLU:s verksamhet på orten och att samtidigt vara ett nära stöd och arbetsledare för medarbetarna på kansliet. I arbetet ingår relationsbyggande regionalt, nationellt och internationellt.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå med erfarenhet av kvalificerat arbete inom något av SLU:s forskningsområden inom den gröna sektorn. Om du dessutom har erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning så är det meriterande.

Du har jobbat som chef/ansvarig i en miljö där du har haft övergripande ansvar för verksamhetsutveckling både på strategisk och operativ nivå.

Du har erfarenhet av arbete i akademi och/eller näringsliv. Du förstår betydelsen av ett hållbart produktionslantbruk och användbarheten av tillämpbara forskningsresultat, där erfarenhet av praktiskt lantbruk är meriterande.

Du har goda kunskaper om och erfarenhet av planerings- och budgetarbete, projektledning, upphandling, förhandlingar och logistik.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Som person trivs du i en roll där du träffar många människor och där du driver utveckling av verksamheten. Du är kommunikativ och förstår vikten av att skapa bra relationer med din omgivning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:

Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats i Skara. Resor till olika samarbetspartners inom och utom SLU ingår i arbetet.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via denna länk senast den 2018-10-14

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Martin Melkersson

Universitetsdirektör

018-671370

martin.melkersson@slu.se