Universitetslektor i djurens anatomi och histologi

SLU  Uppsala, Uppsala län, Sverige Publicerat: 12 Nov 2018

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Institution för anatomi, fysiologi och biokemi

Ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar traditionella områden så som histologi och makroskopisk anatomi men även nya så som funktionell anatomi och kryoelektronmikroskopi, hos såväl livsmedelsproducerande djur som sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnesområdet. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Universitetslektorn kommer medverka i undervisningen på grundläggande och avancerade kurser i anatomi och histologi i alla undervisningsprogram som institutionen är delaktig i.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter, som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

Veterinärexamen, husdjursagronomexamen eller motsvarande är ett krav.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag. Avlagd doktorsexamen med inriktning mot ämnesområdet och docentkompetens är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering och genomförande av undervisning samt handledning och examination. Stor vikt läggs vid att innehavaren har förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom anatomi och histologi är meriterande.

Sista ansökningsdatum:
2018-12-18

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall bifogas till ansökan. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får bifogas. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se
SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktperson:

Carl-Gustaf Thulin
Prefekt
Carl-Gustaf.Thulin@slu.se
070-5645358